کلیه

۳۱فروردین
نشانه های رایج بیماری های کلیوی

نشانه های رایج بیماری های کلیوی

اکثر بیماری‌های کلیوی به نفرون‌ها حمله می‌کنند. این آسیب گاهی باعث می‌شود که کلیه‌ها دیگر نتوانند مواد زائد را از بدن خارج کنند. از علل بروز بیماری‌های کلیه می‌توان به ...