کلیه

31فروردین
نشانه های رایج بیماری های کلیوی

نشانه های رایج بیماری های کلیوی

اکثر بیماری‌های کلیوی به نفرون‌ها حمله می‌کنند. این آسیب گاهی باعث می‌شود که کلیه‌ها دیگر نتوانند مواد زائد را از بدن خارج کنند. از علل بروز بیماری‌های کلیه می‌توان به ...