ژل لوبریکانت

۱۰اردیبهشت
نکات مهم درباره ژل های آمیزشی و نحوه استفاده

نکات مهم درباره ژل های آمیزشی و نحوه استفاده

ژل های آمیزشی و نحوه استفاده در صورتی کـه در آمیزش جنسی زناشویی از ژل هاي‌ روان کننده استفاده می‌کنید یا قصد استفاده دارید باید این نکات مهم را حتماً بخوانید. نحوه استفاده از ژل هاي‌ آمیزشی را در مجله تالاب بخوانید.   بـه گزارش تالاب تقریباً نود درصد خانمها پس از ازدواج در نخستین […]