پس از زایمان

۱۹فروردین
رابطه جنسی با همسر پس از زایمان

رابطه جنسی با همسر پس از زایمان

قبل از اینکه اولین رابطه جنسی پس از زایمان خود را انجام دهید بدانید چطور بعد از زایمان رابطه جنسی داشته باشیم از پیش برنامه‌ریزی کنید برای داشتن رابطه جنسی بعد از زایمان نکته مهم برنامه‌ریزی است. اطمینان حاصل کنید که نوزاد سیر است و پوشکش هم تازه عوض شده و خشک است. نوزاد را بخوابانید […]