پس از زایمان

19فروردین
رابطه جنسی با همسر پس از زایمان

رابطه جنسی با همسر پس از زایمان

قبل از اینکه اولین رابطه جنسی پس از زایمان خود را انجام دهید بدانید چطور بعد از زایمان رابطه جنسی داشته باشیم از پیش برنامه‌ریزی کنید برای داشتن رابطه جنسی بعد از زایمان نکته مهم برنامه‌ریزی است. اطمینان حاصل کنید که نوزاد سیر است و پوشکش هم تازه عوض شده و خشک است. نوزاد را بخوابانید […]