وابستگی به رابطه جنسی

۱۹اردیبهشت
اعتیاد و وابستگی به سکس و رابطه جنسی !

اعتیاد و وابستگی به سکس و رابطه جنسی !

اعتیاد به سکس در حال حاضر به عنوان یک بیماری دارای تشخیص بالینی شناخته نمی‌شود. به این معنا که تاکنون آمار رسمی از تعداد افرادی که برای ...