نابودی جوجه های یک روزه

۰۱اردیبهشت
فیلم عامل دفن جوجه های یک روزه / عذرخواهی از مردم! + فیلم

فیلم عامل دفن جوجه های یک روزه / عذرخواهی از مردم! + فیلم

تصاویر تلخ و ناراحت کننده دفن جوجه های یک روزه احساسات هر بیننده ای را جریحه دار می کرد. یکی از این فیلم ها مربوط به دفن جوجه های یک روزه ...