غسل

۱۳اردیبهشت
آموزش طریقه غسل جنابت همراه با عکس (انواع غسل)

آموزش طریقه غسل جنابت همراه با عکس (انواع غسل)

جزئیات مهم و طریقه ی صحیح گرفتن غسل جنابت. غسل در لغت به معنای شستن بدن از تمام آلودگی ها و در اصطلاح فقه عبارت است از :شستن تمام بدن، به قصد قربت و ...