غسل زنان

۱۳اردیبهشت
چرا باید بعد از رابطه جنسی حتما غسل کرد ؟

چرا باید بعد از رابطه جنسی حتما غسل کرد ؟

مایعی که زن در هنگام اوج لذت جنسی می بیند، حکم منی را دارد و باید غسل نماید، و اگر ... خارج شده بعد از غسل نجس است، هر چند اگر منی مرد باشد باعث جنابت مجدد نمی شود.