عطر

01اردیبهشت
مجذوب کردن مردان با انتخاب عطر مناسب

مجذوب کردن مردان با انتخاب عطر مناسب

مجذوب کردن مردان با انتخاب عطر مناسب. یونانیهای قدیم، جذاب بودن را یک نیروی الهی می‌دانستند که با فرد زاده می‌شود و آدم‌های عادی از وجودش بی‌بهره‌اند. اما روانشناسان امروزی ...