عطر

۰۱اردیبهشت
مجذوب کردن مردان با انتخاب عطر مناسب

مجذوب کردن مردان با انتخاب عطر مناسب

مجذوب کردن مردان با انتخاب عطر مناسب. یونانیهای قدیم، جذاب بودن را یک نیروی الهی می‌دانستند که با فرد زاده می‌شود و آدم‌های عادی از وجودش بی‌بهره‌اند. اما روانشناسان امروزی ...