رابطه جنسی مقعدی

۱۱اردیبهشت
روش های رابطه مقعدی با زنان (عوارض و خطرات رابطه از پشت)

روش های رابطه مقعدی با زنان (عوارض و خطرات رابطه از پشت)

البته نام رابطهٔ جنسی مقعدی بیشتر برای اشاره به ورود آلت جنسی مردانه در مقعد است با این حال برای جدا کردن آن از دیگر انواع این رابطه (مانند خودارضایی مقعدی)، برای ...