دوران پریود

۱۰اردیبهشت
میل جنسی در دوران عادت ماهانه زنانه | نکاتی درمورد رابطه در دوران پریودی

میل جنسی در دوران عادت ماهانه زنانه | نکاتی درمورد رابطه در دوران پریودی

اشتباه بزرگ زنان در زمان برقراری رابطه جنسی,رابطه جنسی ... اغلب خانم ها اظهار می دارند که امیال جنسی در آنها در زمان قاعدگی افزایش پیدا می کند. البته این زمان مناسب ...