ترامپ

۰۸اردیبهشت
بازیگر فیلم های مستهجن : با ترامپ رابطه جنسی داشتم

بازیگر فیلم های مستهجن : با ترامپ رابطه جنسی داشتم

فیلم بازیگر فیلم های مستهجن : با ترامپ رابطه جنسی داشتم در آستانه انتخابات سال 2016 حق السکوت 130 هزار دلاری را پذیرفتم تا رابطه ام با ترامپ را افشا نکنم