بلوغ دیررس

۱۶اردیبهشت
بلوغ ، بلوغ زودرس و بلوغ دیررس

بلوغ ، بلوغ زودرس و بلوغ دیررس

بلوغ که تابعی از سن بلوغ است مرحله‌ای از رشد انسان می‌باشد که باعث‌گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می‌شود. فردی که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد بالغ ...