اسپری تاخیری

۱۰اردیبهشت
روش استفاده صحیح از اسپری تاخیری و ژل تاخیری

روش استفاده صحیح از اسپری تاخیری و ژل تاخیری

اسپری تاخیری چیست ؟ امروزه راهکارهایی در قالب روش های درمانی با استفاده از قرص تاخیری یا اسپری تاخیری جهت جلوگیری از زود انزالی به وجود آمده اند.

۲۸فروردین
عوارض قرص تاخیری و داروهای زناشویی در مردان

عوارض قرص تاخیری و داروهای زناشویی در مردان

قرص های تاخیری و عوارض قرص های تاخیری و انواع قرص های تاخیری و عوارض داروی ویاگرا و عوارض داروی های ناتوانی جنسی را در هات نیوز بخوانید.